PRAWA DZIECKA

W naszym przedszkolu szanujemy prawa dziecka, jednocześnie zapoznając dzieci z ich obowiązkami wynikającymi z ich praw.

Takie działania umożliwiają nam kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Na początku każdego roku szkolnego dzieci sukcesywnie zapoznawane są z katalogiem praw, w swoisty sposób dla konkretnej grupy wiekowej.

Zestawy praw eksponowane są w salach dziennego pobytu dzieci w przedszkolu, aby w stosownych chwilach była możliwość odwoływania się do nich. Jest to cenna praktyka, którą polecamy wszystkim zainteresowanym.


„Prawa dziecka”- Janusz Korczak

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w całym świecie,
że Dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały, dlatego ludzie uczeni,
którym za to należą się brawa, chcąc wielu Dzieci los odmienić,
spisali dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać:

I. Nikt mnie siłą nie ma prawa
zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia
czegoś niedobrego.

II. Mogę uczyć się wszystkiego,
co mnie zaciekawi
i mam prawo Sam wybierać,
z kim się będę bawić.

III. Nikt nie może Mnie poniżać,
krzywdzić, bić, wyzywać,
i każdego mogę zawsze
na ratunek wzywać.

IV. Jeśli mama albo tata,
już nie mieszka z nami,
nikt nie może Mi zabronić
spotkać ich czasami.

V. Nikt nie może moich listów
czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic
i własnego zdania.

VI. Mogę żądać, żeby każdy
uznał Moje prawa,
a gdy różnią się od innych,
to jest Moja sprawa.Przedszkolowo.pl logo