POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Nasza kadra wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych i innych form doskonalenia do prowadzenia dodatkowych zajęć
z dziećmi co jest naszym atutem.


Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i zajęcia dodatkowe;


*Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankom przedszkola polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego.
Odbywa się to w formie zajęć terapeutycznych tj.:
1)Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: prowadzone są przez p. Małgorzatę Jankowską-Weiss i p. Katarzynę Dąbrowską w wymiarze 8,5 h tygodniowo
2)Zajęcia logopedyczne: prowadzone są przez p. Agnieszkę Bethke, p. Annę Obarską-Dorabiałę i p. Beatę Walas w wymiarze 15 h tygodniowo.
3)Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej: prowadzone są przez p. Olgę Szybiak w wymiarze 4 h tygodniowo.
4)Zajęcia z zakresu choreoterapii: prowadzone przez są p. Ewę Kiełbowicz w wymiarze 2 h tygodniowo.

Zajęcie te są dobrowolne i bezpłatne.
Odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
Część dzieci starszych z ubiegłego roku będzie kontynuowała udział w zajęciach, a nowe zostaną wytypowane przez nauczycieli bądź specjalistów na podstawie obserwacji poziomu ich funkcjonowania lub logopedycznych badań przesiewowych. Rodzic ma prawo również złożyć taki wniosek do wychowawcy, jeśli posiada uzasadnienie np. zaświadczenie lekarskie o wadzie postawy, opinię bądź orzeczenie z poradni. Każdy wniosek będzie szczegółowo rozpatrywany.
Miejsca są ograniczone i pierwszeństwo uczestnictwa mają dzieci 5-6 letnie.

Rodzic dziecka uczęszczającego na zajęcia terapeutyczne jest zobowiązany do współpracy z terapeutą. Współpraca ta polega na uczestnictwie w zebraniach, zajęciach otwartych bądź rozmowach indywidualnych ze specjalistą. Po każdym semestrze są rodzicom przedstawiane efekty takiej pracy.

GODZINY ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 2019/2020

Katarzyna Dąbrowska: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:
poniedziałek 11.30 – 14.30/wtorek 11.30 – 12.00/czwartek 9.30 – 11.30

Małgorzata Jankowska-Weiss: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:
wtorek 12.00 – 13.00/piątek 9.30 – 11.30

Agnieszka Bethke: logopedia
wtorek 09.00 – 11.00/środa 09.30 – 11.30

Anna Obarska – Dorabiała: logopedia:
poniedziałek 8.30 – 11.30/wtorek 8.30 – 11.30

Beata Walas: logopedia
środa 10.00 – 12.00/piątek 10.00 – 13.00

Olga Szybiak: gimnastyka korekcyjna:
wtorek 9.00 – 11.00/ środa 9.30 – 11.30

Ewa Kiełbowicz: choreoterapia
poniedziałek: 11.15 – 13.15


PRZEDSTAWIONY PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH TERAPEUTÓW MA CHARAKTER OTWARTY, BĘDZIE UZUPEŁNIANY I MODYFIKOWANY W MIARĘ POTRZEB.


Przedszkolowo.pl logo