OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

KONKURS MIEJSKI „BAJKA RADUJE I WYCHOWUJE”


„Gdyby na świecie zabrakło uśmiechu dziecka,
byłoby ciemno i mroczno,
Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie”
Julian Ejsmond

Miejski Konkurs pt. „Bajka raduje wychowuje” odbywa się cyklicznie pod patronatem Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej poprzez rozbudzanie u dzieci zamiłowania do kontaktu z książką i wykorzystania treści do wesołej i twórczej zabawy. Kierując się zasadą że „tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze nie może”( A. Sapkowski), w tym roku bawiliśmy się z legendami:„ Poznańskie koziołki”„ Wars i Sawa”, „ Złota kaczka” i „ O smoku wawelskim”.
W konkursie wzięło udział 11 Publicznych Przedszkoli : 1, ,4,5,6,7,12,13,15,16,17,18, oraz jedno Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowa Kraina”, które były reprezentowane przez 2 - osobowe drużyny dzieci 5-6 letnich.
Warunkiem uczestnictwa Przedszkola deklarującego udział w konkursie było zgłoszenie 2 osobowych zespołów oraz dostarczenie Organizatorowi ilustracji do samodzielnie wybranej legendy, wykonanej dowolną techniką plastyczną w formacie A 3.

Drużyny wykazały się bardzo dobrą znajomością legend, umiejętnościami spostrzegania, słuchania, przyporządkowywania, kodowania i dekodowania oraz wysokim poziomem zaangażowania.Przedszkolacy rozwiązali siedem zadań konkursowych, które oceniało jury w składzie: Beata Wawrzos z-ca przewodniczącej Rady, Mariola Kobus nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile oraz zaprzyjaźniona z naszym Przedszkola bibliotekarka Danuta Szczawińska pracownik Fili nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Pile.
Znakomite przygotowanie przedszkolnych drużyn spowodowało że ,wystąpiły minimalne różnice w zdobytej punktacji. Maksimum umiejętności przedszkolaków było podstawą do uznania każdej drużyny przedszkolnej jako wygranej i nagrodzonej. W trakcie konkursu nie zabrakło również niespodzianki.Czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełnił uczestnikom i nauczycielkom przybyłym z dziećmi, słodki poczęstunek.
Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy a także uczestnicy. Zadowoleni przedszkolacy wraz ze swoimi paniami nauczycielkami wychodzili z naszego przedszkola z upominkami zarówno dla siebie jak i dla przedszkola, mówiąc nam do zobaczenia za rok!
Całość przedsięwzięcia opracowały, przygotowały i przeprowadziły nauczycielki z PP -4, A. Cieślik, M.J. Małek, J.Pamin oraz A. Wysoczarska.


AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

AZPBaner1_spwhrqa

Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Jest to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny składających się z cyklu akcji prozdrowotnych, w skład, których wchodzą 3 moduły:
- Piramida Żywienia Przedszkolaka
- Bezpieczny Przedszkolak
- Przedszkolak Pełen Zdrowia
Punktem wyjścia działań Akademii Zdrowego Przedszkolaka jest zdrowe żywienie małych dzieci, bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia.


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW - AKADEMIA AQUAFRESH

akademia-_spwhxpe

W roku szkolnym 2014/2015 wspólnie z przedszkolakami z całej Polski ustanowiliśmy NOWY REKORD GUINNESSA, w największej liczbie osób myjących zęby w jednym czasie.
W tym roku szkolnym ponownie przystępujemy do realizacji tego programu.
To już V edycja!!!
Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.
W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki uczestniczyły w ciekawych zajęciach, przygotowanych przez ekspertów „Akademii Aqafresh”, w których poruszone zostały różne zagadnienia związane z profilaktyką stomatologiczną.
Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne. Od początku roku szkolnego przedszkolaki czyściły ząbki po śniadaniu, co czyniły i czynią nadal bardzo chętnie.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się także jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów , poprzez zabawę poznały budowę zęba, uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego, a także dowiedziały się jak ważne są regularne wizyty u dentysty.


W roku szkolnym 2014/2015 nasze Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie
Bezpieczne dziecko – Bezpieczne Przedszkole

Organizatorami konkursu byli:
•KOMITET HONOROWY I KOMITET ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń
•FUNDACJA PAŃSTWO OBYWATELSKIE- organizacja pożytku publicznego
•WYDAWNICTWO NAUKOWE PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE
Nadrzędnym celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi.
Działaniami objęci zostali nasi wychowankowie i ich rodzice , którzy bardzo aktywnie włączyli się do realizacji zadań konkursowych.
1.Przeprowadzono konwersatoria na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku ( zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, ślizgawki na lodzie- w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych)
2.Dzieci poznały sposoby radzenia sobie w przypadku zranienia czy urazu oraz jak wezwać pomoc medyczną
3.Zorganizowano spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim. Dzieci poznały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa poruszania się po drodze, mieście, kontaktów z nieznajomymi, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Poznały podstawowe numery alarmowe.
4.Spotkanie ze strażakiem dotyczyło bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia.
5.Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych odbyło się na terenie Szkoły Policji Po ciekawej prezentacji odbyła się rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu , (uczulenie na nieprzekazywanie swoich danych , adresu)
6.W przedszkolu pojawiła się treserka z psem ,która zaprezentowała umiejętności czworonoga . Zwróciła dzieciom uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami oraz zasad postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
7.Przeprowadzono spotkanie z lekarzem , pielęgniarką , odbyła się wycieczka do przychodni lekarskiej. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów wychowankowie dowiedzieli się o bezwzględnym zakazie z korzystania z lekarstw z apteczki domowej , uświadomieni zostali o niebezpieczeństwie zażywania wszelkich nieznanych medykamentów
8.Dzieci poznały swoje prawa i obowiązki. Tworzyły kodeksy zachowań pod hasłem
„ Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie”

Powyższe zadania realizowane były w różnorodnych atrakcyjnych dla dziecka przedszkolnego formach , które dostosowane były wieku , możliwości i zainteresowań.
Udokumentowany (w formie prezentacji ) przebieg konkursu w naszej placówce został dostarczony organizatorom .
Przeprowadzone przez nas działania zostały nagrodzone tytułem ,które otrzymała nasza placówk.

Bezpieczne Przedszkole 2015
Programy realizowane przy współpracy z Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Pile


W roku szkolnym 2015/2016 dzieci pięcioletnie i sześcioletnie wraz z rodzicami będą realizowały trzy programy rekomendowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Pile:

1. Moje dziecko idzie do szkoły
2. Czyste powietrze wokół nas
3. Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

Celem programu "Moje dziecko idzie do szkoły" jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych, czyli świadomych zachowań sprzyjających utrzymaniu i ochronie zdrowia wśród rodziców i dzieci. Okres rozpoczynania nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko i dodatkowe obciążenia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Mają one wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Zdając sobie sprawę z tego wpływu i umiejętnie postępując możemy zapobiec lub znacznie złagodzić negatywne oddziaływanie tych czynników na organizm.

Program profilaktyki tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

Celem programu "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy" jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i utrzymanie zdrowia.

Przedszkolowo.pl logo