MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Misja Publicznego Przedszkola nr 4

RUCH I ZABAWA OTWIERAJĄ SERCE I UMYSŁMisją naszej placówki jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka bez względu na status materialny i społeczny w oparciu o szeroko pojętą tolerancję w zakresie wyznaniowym, kulturowym i zdrowotnym.
• W naszym przedszkolu każde dziecko znajdzie dla siebie miejsce.
• Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów,
wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.
• Nie zaniechamy żadnej okazji do osiągnięcia przez dziecko sukcesu, bo każde
ziarenko piasku może stać się perłą, potrzebna jest tylko odpowiednia
muszla.
• Dużą wagę przywiązujemy w naszym przedszkolu do rozwoju osobowości dziecka.
• Bliskie są nam ideały wychowawczo korczakowskie.
• Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci w oparciu o naturalną potrzebę ruchu każdego dnia, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że zdrowe dziecko to twórcze dziecko, pełne optymizmu, spontaniczne i wesołe.


Wizja Publicznego Przedszkola nr 4

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Rozwijają zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie, rozwijają umiejętności oraz kształtują samodzielność.
Dzieci wyposażone są w wiedzę i umiejętności pozwalające na osiąganie sukcesów na dalszych etapach edukacyjnych.
Dzieci kierują się wartościami uniwersalnymi i postępują zgodnie
z katalogiem praw J. Korczaka.
Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci. Praca oparta jest na zabawie, która angażuje emocjonalnie , pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości, a jednocześnie jest źródłem satysfakcji i radości.
Pedagodzy w naszym przedszkolu systematycznie obserwują rozwój dzieci, znają potrzeby, zainteresowania i talenty. Do diagnozy wykorzystują autorskie narzędzia diagnostyczne uzupełnione o kwestionariusze. Poszukują nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu nie tylko swojej grupy ale i przedszkola.
Przedszkole skutecznie promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na jakość pracy
z dzieckiem, które ma możliwość doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów. Wpływa to również na wysoką ocenę środowiska. Jest zarządzane w sposób sprawny
i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
Integrujemy środowisko lokalne tworząc i rozwijając pozytywne relacje oraz kultywując tradycje rodzinne i patriotyczne.


Przedszkolowo.pl logo