INFORMACJE O NAS

Publiczne Przedszkole Nr 4 mieści się z dala od zgiełku głównych arterii miejskich przy ul. Kusocińskiego 10A – w środku osiedla mieszkań wielorodzinnych co jest atutem zwiększającym bezpieczeństwo.
Przedszkole mieści się w dużym, dobrze zagospodarowanym budynku dwukondygnacyjnym o 4 skrzydłach, które otaczają nasze patio do działań twórczych.
Baza przedszkola to:
• 7 dużych, przestrzennych sal zajęć,
• 2 sale do zajęć ruchowych w tym jedna zaadoptowana na salę zajęć,
• sala do twórczości plastycznej
• sala TV i organizowana sala doświadczania świata
• gabinet doradcy metodycznego z funkcję gabinetu terapii pedagogicznej
• gabinet terapii logopedycznej
• pokój nauczycielski z dostępem do komputerów i Internetu, prasą
• pomieszczenia i gabinety biurowe pozostałych pracowników administracji(
4 gabinety)
• duża ,przestrzenna kuchnia dobrze wyposażona z zapleczem magazynowym
• sala rekwizytów teatralnych
• magazyn pomocy dydaktycznych

W naszym przedszkolu każde dziecko znajdzie dla siebie miejsce. Nie zaniechamy żadnej okazji do osiągnięcia przez dziecko sukcesu, bo każde ziarenko piasku może stać się perłą, potrzebna jest tylko odpowiednia muszla. Dużą wagę przywiązujemy w naszym przedszkolu do rozwoju osobowości dziecka, który idzie w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci do siebie, kolegów jak i w relacjach z dorosłymi. Bliskie są nam ideały wychowawczo korczakowskie.
Przedszkole zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem pedagogiczno - psychologicznym oraz terapeutycznym.
Trzy nauczycielki posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych.
Nasza kadra pedagogiczna to:
•17 osób z wykształceniem mgr w tym 7 osób posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogiki zdobytych na studiach podyplomowych.
• 1 osoba z tytułem licencjata
• 1 osoba z wykształceniem SN
Nauczyciele są aktywni i dążą do uzyskiwania kolejnych awansów zawodowych:
•11 osób stanowią nauczyciele dyplomowani,
•4 osoby - nauczyciele mianowani (1 osoba odbywa staż n. dyplomowanego)
•2 osoby - nauczyciele kontraktowi


Większość nauczycieli posiada certyfikaty z zakresu kinezjologii edukacyjnej, artterapii, gimnastyki umysłu, kreatywnej kinezjologii, wielozmysłowego uczenia się i nauczania, a swoją wiedzę o gimnastyce mózgu potrafi przekazać za pomocą usystematyzowanego cyklu dzieciom i rodzicom. W tym zakresie realizujemy swoją wieloletnią koncepcję rozwoju placówki.
Jako podstawę do działania przyjmujemy motto: Ruch to drzwi do uczenia się.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które korelują z indywidualnymi potrzebami dzieci, wspomagają ich rozwój i wyzwalają potencjał twórczy.


Placówka przyjazna - otwarta na przyjęcie każdego dziecka.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 NA FACEBOOKU

https://pl-pl.facebook.com/pages/Publiczne-Przedszkole-nr-4-w-Pile/374164386044510

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności strona internetowa Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile</h1>Przedszkolowo.pl logo